Dotacje Unijne

Perspektywa Finansowa 2014-2020

POZYSKIWANIE DOTACJI

Poszukiwanie rozwiązań na sfinansowanie rozwoju firmy w oparciu o fundusze unijne i krajowe. Kompleksowe przygotowanie dokumentacji projektowej.

ROZLICZANIE DOTACJI

Doradztwo w zakresie wydatkowania środków publicznych. Obsługa sprawozdawczo-kontrolna projektu.

FINANSE

Przygotowanie biznes planów, studiów wykonalności, analiz ekonomiczno-finansowych, prognoz finansowych, modelowanie finansowe.

POLECANE PROGRAMY UNIJNE

Our main products

Dotacje unijne dla firm, które udzielane są w ramach funkcjonujących programów strukturalnych stanowią ogromne wsparcie dla przedsiębiorców. Dzięki możliwościom, jakie dają poszczególne programy, można wyraźnie wpłynąć na konkurencyjność swojej firmy na rynku. Fundusze unijne dla firm wspierają ich rozwój, innowacyjność oraz nowoczesne rozwiązania i technologie. Dofinansowania dla firm pozwalają również na obniżenie kosztów rozwijania działalności oraz jej rozpoczynania. Fundusze wspierają również promocję, która w przyszłości ma szansę przełożyć się na klientów i zyski. Wystarczy wybrać odpowiedni program.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój wspiera przede wszystkim projekty badawczo – rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorców. Inicjatywy te mogą być podejmowane samodzielnie lub przy wsparciu ośrodków i centrów naukowych. Jest to kontynuacja programu Innowacyjna Gospodarka. Ma na celu pobudzanie przedsiębiorców do rozwoju, do wprowadzania nowych technologii i nowoczesnych rozwiązań. W ramach programu, dotacje unijne dla firm można uzyskać również na aparaturę, sprzęt, technologię i infrastrukturę, czyli wszystko, co jest niezbędne dla rozwoju przedsiębiorstwa.

Ciekawe opcje dofinansowania dla firm zawiera Regionalny Program Operacyjny. Jego celem jest poprawa konkurencyjności gospodarczej, spójności społecznej oraz wykorzystanie potencjału gospodarczego i kulturowego poszczególnych regionów. Prowadzone są tu różnorodne poddziałania, zależnie przede wszystkim od potrzeb i możliwości danego regionu, w którym są realizowane.
Najlepiej skorzystać z tego programu, którego specyfika i założenia najbardziej odpowiadają potrzebom.

Warto zwrócić uwagę na Program Operacyjny Polska Wschodnia. Objęte nim zostało 5 wschodnich województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko – mazurskie. Program kładzie nacisk na rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości na tym terenie oraz poprawę i rozwój dróg i komunikacji, w tym zarówno miejskiej, jak i międzymiastowej. Podmiotami uprawnionymi do skorzystania z dotacji są przedsiębiorstwa typu startupy, jednostki samorządu terytorialnego, małe i średnie przedsiębiorstwa. Fundusze unijne dla firm, w ramach tego programu przeznaczone są także na innowacyjne produkty i usługi.

ETAPY WSPÓŁPRACY

Stawiamy na jakość. Klient ma pełen wgląd w przygotowywane przez nas materiały.

 • Etap 1
  Etap 2
  Etap 3
 • KONSULTACJE I ANALIZA
  +
  -
  -
 • PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI
  -
  +
  -
 • MONITORING INWESTYCYJNY
  -
  -
  +

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

Skupiamy się na czterech obszarach współpracy.

Chcesz dowiedzieć się więcej ?

Świadczymy usługi najwyższej jakości

PRZEANALIZUJEMY TWOJE POTRZEBY
ZAPROPONUJEMY NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA
POMOŻEMY CI JE WDROŻYĆ

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dopasujemy ofertę do Twoich potrzeb