DOTACJE UNIJNE

Styczeń 10, 2017

3.2.2 INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW – TYP PROJEKTÓW ,,INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ WZROST EKSPORTU TOWARÓW I USŁUG’’ (KONKURS PRZEZNACZONY DLA GRUP PRZEDSIĘBIORSTW)

Dotacje Unijne

kontakt@brandmax.pl

0

Wstępna informacja o naborze

Nabór w ramach Działania 3.2 Internacjonalizacja MŚP – Poddziałania 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – Typ projektów ,,Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług’’ (konkurs przeznaczony dla grup przedsiębiorstw) – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Termin, od którego można składać wnioski: od 30 grudnia 2016 roku.
Termin, do którego można składać wnioski: do 3 marca 2017 roku.

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się:

– MŚP;

– jednostki naukowe;

– spółki celowe;

– powiązania kooperacyjne;

– JST, ich związki i stowarzyszenia;

– organizacje pozarządowe;

– samorząd gospodarczy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Wsparcie w ramach konkursu skierowane jest do grup przedsiębiorców w zakresie wzrostu ich internacjonalizacji, poprzez udział m.in. w misjach gospodarczych, krajowych i międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych, czy też w ramach wizyt studyjnych zmierzających do rozszerzania działalności gospodarczej na nowe, zagraniczne rynki i poszukiwania partnerów biznesowych w innych krajach.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu – 50%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 7 000 000,00 EUR (30 314 900,00 PLN)

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

E-MAIL: kontakt@brandmax.pl

TEL: (89) 679 77 31

Comments are closed.